Điều khoản riêng tư

Gosei cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn.

Áp dụng

Tuyên bố về tính riêng tư này áp dụng cho trang web, dịch vụ và sản phẩm của Gosei nơi thu thập thông tin cũng như những dịch vụ hỗ trợ sản phẩm ngoại tuyến.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Gosei thu thập thông tin để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể.

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn liên hệ với chúng tôi qua website cũng như liên hệ trực tiếp qua các hình thức khác như qua mail/điện thoại.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Gosei sử dụng thông tin thu thập để vận hành, cải thiện và thay đổi theo nhu cầu cá nhân cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Khi bạn liên hệ với Gosei, chúng tôi có thể lập hồ sơ lưu về những nội dung liên lạc của bạn nhằm giúp giải quyết bất cứ các vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

An ninh thông tin

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ Gosei và khách hàng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

  • Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên Gosei truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.