.Net Software Engineer (Internship – Junior – Senior)

Posted date: 18-03-2023

  1. Mô tả công việc
  • – Phát triển các hệ thống liên quan đến HR, ERP, eCommerce, CRM sử dụng công nghệ của Microsoft.
  • – Hỗ trợ bảo trì, khắc phục sự cố với các hệ thống đang triển khai cho khách hàng.
  • – Học tập, nghiên cứu cập nhật các kiến thức về công nghệ, nghiệp vụ phù hợp với công việc và định hướng của công ty.
  1. Yêu cầu công việc
  • – Có khả năng đọc hiểu, tra cứu tài liệu bằng tiếng Anh.
  • – Có kiến thức về C#, ASP.NET và SQL Server.
  • – Có kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AngularJS (Không bắt buộc với các bạn Internship).
  • – Đã từng làm việc với nền tảng ASP.NET ZERO là một lợi thế.
  • – Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .rtf