SQL query improvement

  • by
  • 202 views
Là công ty thường xuyên làm việc với các dự án có nghiệp vụ phức tạp (eCommerce, Human resources, Workforce optimization, CRM, Auto parts data,…). Việc tối ưu hóa câu lệnh SQL để cải thiện performance của hệ thống là rất quan trọng. Hy vọng buổi trình bày của anh Trần Giang đã mang lại nhiều điều bổ ích cho các thành viên trong công ty 🙂
Dự kiến trong thời gian tới, chúng tôi sẽ các buổi trình bày về các lĩnh vực sau.
– Horenso (Japanese Business Philosophy)
– Project Management Key Terms and Concepts
– Neuroscience For Personal Development

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *